بوسجین : ما باید راه و پیامده های برنامه های دولت ها را درست تبین کنیم | بلاگ

بوسجین : ما باید راه و پیامده های برنامه های دولت ها را درست تبین کنیم

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

                                                                                                                              متاسفانه  دو سال بعد از پیروزی انقلاب علیرغم هشدارها امام و شهید بهشتی کسانی که معماری برای نظام اسلامی رادر دست گرفتند که امروزه انها را به نام های دو کمپانی رفاقتی و خویشاوندی اصول گرایی و اصلاح طلبی می شناسیم  اینان  به جای برنامه ریزی و نهادسازی متناسب با معیار هاو ارمانهای راهی برگزیدند که با ان ارمانها وارزشهاانقلاب  فاصله زیادی داشت اینان یا از اسلام و روش ائمه اطلاع دقیقی نداشتند ویا اطلاع داشتند افکار دیگری را در سر می پروراندند و یا چنان افرادی ضعیفی بودند بجای تحول افرینی خود در افکار و شیوه مدیریتی بر جا مانده از قبل هضم و غرق شدندو چون در ان دوران انقلابیون کسانی که در کف خیابان با اعتراض ها و خون خود حضور واقعی داشتند  و موجب سرنگونی رزیم شاه شدند هنوز تفکر عملی و نتایج ان را نمی توانستند تصور و ارزیابی کنند انان توانستند اقدامات  غلط خود را به پیش ببرند مثلا" در زمینه اقتصادی شکل کثیفی از نظام سزمایه داری بر مبنای دلالی بر پایه خواست بازار سنتی بینان گذاری کردند و برای این معماری اشفته خود لازم بود طبقه متناسب ان را ایجاد کنند چرا که طبقه حاکم سرمایه دار قبلی به علت وقوع انقلاب  پاشیده بود برای همین انان  برای ساختن این طبقه یکی از زشت ترین وپر اشتباه ترین راهها را برگزیدند  انان برای ساختن این بورژواهای حاکم   از اموال مصادره شده فراریان  و واگذاری بنگاه های عمومی مردم بازد و بند و رانت استفاده کردند که برای توجیه ان نام نخبه پروری  را در حقیقت پخمه پروری بود بر ان گذاشتند  و در نتیجه یک طبقه جدید  نوکیسه و بی رحم و سیری ناپذیر ساخته شد که فقط به دنبال پول بود و پول پرستی را با روش و اعمال خود در جامعه ارمان ارزشی و خدایی داشتند نهادینه کرد اهدافی برای این طبقه تعریف شده بود بر اساس اعتراف کرباسچی در محاکمه اش این بود که اینان گلوگاه های اقتصادی و زندگی مردم را در دست بگیرند تا با شل کن و سفت کن های ان مردم را در جهت حفظ منافع خود در ثروت و قدرت هدایت کنند تا حاکمیت دائمی انان حفظ شود و برای هرچه فربه تر شدن این طبقه و با باز گذاشتن دست انان به حتی  برنامه های  نام تعدیل اقتصادی و عدم کنترل بازار و قیمت ها و واردات  و رواج دلالی باسود تضمین شده و بدون ورشکستگی  و حتی جبران ورشکستگی نهاد های دولتی بابت  سزویس  به انان می دادند از اموال عمومی مانند بانکها به جای تولید محوری متناسب انقلاب  همواره به نفع انها و به ضرر توده مردم بود برای انان زمینه سازی کردند و نتیجه ان در این 38 سال که عمر کاری یک نسل از جامعه است فقر برای مردم و تورم و فساد  و ریزش وبرخی از مردم و فراری شدن  از ارزش ها نمود های ان را در بی حجابی و طلاق و اعتیاد و خودکشی و مهاجرت نخبگان به خارج و متلاشی شدن بنیان خانواده ها و............ می توان مشاهده کرد در این 38 سال تنها فردی همراه با رهبری معظم و اگاه و بصیر تلاش کرد تا این سیستم بی رحم و خشن سرمایه داری رفاقتی و خویشاوندی ایجاد شده را در جهت ارمانها و ارزش انقلاب و به نفع  مردم جراحی کند فرزند مظلوم مردم و مطیع  رهبری دکتر احمدی نزاد بود او با پرداخت یارانه از یک طرف و یا برای باز گرداندن اموال مردم به خودشان نه طبقه بورزوا جدید  بنام سهام عدالت را طراحی کرد تا هم  گسل های ایجاد شده در جامعه انقلاب بین مردم را کاهش دهد و هم مردم را با داشتن اموالی در جامعه دلگرم و فعال کند  توجه به علم فناوری و استعداد های داخلی و تولید محوری به جای واردات محوری که رشد انها به اعتراف مراکز امار گیری و  کارشناسان داخلی و خارجی موید ان است  و کاهش فاصله بین درامد و هزینه  های زندگی به اعتراف بانک مرکزی و مجامع جهانی و.... سعی کرد این سیاست ظالمانه تعدیل اقتصادی که نامش قشنگ و اما برای مردم عذاب اور بود برای مردم قابل تحمل کرده و انها را به ارمانهای انقلاب خود دلگرم  کند  اما هیهات طبقه بوزروای حاکم در دو جناح که از اقدامات ایشان هراسان و به خشم امده بودند برای به بن بست کشاندن او بطور هماهنگ اقدمات زیادی انجام دادندمثلا" یکی از انها با توجه به بودن گلوگاه های زندگی مردم دردست انها انهم در شرایط تحرم شدید و بی سابقه به کودتای دلاری و ارزی دست زدند و با ان کام شیرین 6 ساله حکومت او را مخصوصا" در سال پایانی تلخ کنند انان با خرید ارز و سکه به صورت کلان سعی کردند که بر التهابات بازار شدت ببخشند و در این رابطه از کلیه امکانات مالی و رسانه ای و قلم فروشان و بردگان فکری انان نهایت استفاده کردند تا دولت مردمی او را در بن بست قرار دهند و الان هم تلاش دارند با برخی از اقدامات مردمی ایشان چنان بازی کنند که اثرات ان را خنثی کنند یکی سهام عدالت است چنان بازی می کنند با  جابجایی و دست بردن در بنگاه ها  واگذار شده و نحوه مدیریت و واگذاری تا چنان  مالکیت و مبالغ  قابل توجه عاید مردم نشود و در نتیجه برای مردم به صورت جالب توجه و  ویزه در نیاید و دیگر مسکن که با توجه به رسالتی که قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته مسکن دار کردن مردم است که هم اشتغال ایجاد کرده و هم مشکلات مردم را را حل کند و حتی چه اشکالی دارد در برخی از نقاط با توجه به جوان بودن جمعیت جامعه بیش از مورد نیاز باشد وللی عملا" با بهانه های واهی و غیر کارشناسی ان را چنان با رکود و مواجه کردند که تنها  سرمایه های مردم بلکه سرمایه های هزینه شده دولتی  را با خطر مواجه کردند در حالی خودشان هیچ برنامه اصولی و مردمی برای ان نداشتند و.... البته ما مردم تاریخیم و قدر خدمت گذار و خائین خود را در زمان حال درک نکرده ایم تاریخ قضاون خواهد  کرد کدامین شخص در جهت ارمانها و ازرش های انقلاب به درستی حرکت کرده مانند قائم مقام و امیر کبیر و مصدق که عدم درک انها موجب ابتر ماندن اقدامات انها شد  و الان هم تاسف ان را می خوریم و زمانی که از دست رفته و دیگر برگشت ناپذیر است

چند سوال وجد دارد

1- ایا با این برنامه ها و روش حکومتی می توان به ارمانها و ارزش های انقلاب جامع عمل پوشاند

2- ایا این افرادی که سهم خواه سفره انقلابند می توانند عدالت انقلابی را  در جامعه ایجاد کرد

3- ایا این متولیان اداره جامعه واقعا" به ارمانها و ارزش های انقلاب و راه شهدا  اشنایی و وقوف و تعهد دارند یا نه و یا در حد توان و اگاهی مدیریتی ندارند که که انها را عملیاتی کنند

بنده همه ان موارد را دخیل می دانم مثلا" ما در ارزش های خود داریم که ربا با هر شکلش حرام است و ان در شعار های خود و در هنگام خواندن کتاب مقدس خود بارها تکرار می کنیم اما چه شده که این مسئله مذموم نه تنها بالاترین رقم را که حتی در میان بالاترین نزول بگیران دنیا که همان یهودیان باشد دیده نمی شود اما در جامعه به شکل قانون در امده که حتی دایره ان به معاملات و ارتباطات مردمی هم کشیده مثلا" شما خرید نقدی با خرید چکی شما مبالغ متفاوتی دارد ایا خبرگان جامعه ما  نتوانستند پیامد های ان را  پیش بینی کنند که چه بلایی بر سر جامعه و تولید می اورد یا چرا در این مدت نتوانستند و یا نخواستند یک سبک ارزشی را به جای ان تدوین کنند

 یا چه شده است که الان اکثزیت مسئولان کاخ نشین شده اند مگر نه اینکه به فرموده حضرت علی (ع) کاخی افراشته نمی شود مگر اینکه عده ای کوخ نشین شوند ایا برنامه ریزی ما در جهت روش ائمه می باشد

 و یا اینهم مشکلات در جامعه از اعتیاد تا بیکاری و طلاق و فروپاشی خانواده ها و از خودکشی تا تورم و از دلالی به جای تولید محوری از قزاز داده های ناقص و یک طرفه هم در داخل و هم در ارتباط با خارج و....... همه و همه نتیجه همان سه سوال بالا نیست  چون هر نظامی پیامد های خاص خود را دارد و انها نتیجه همان برنامه ریزی های ناقص و مغرضانه و نا اگاهانه به ارمانهای انقلاب و خون شهداست که توسط افراد ان دو کمپانی 38 سال است که حاکمیت را فبضه کرده اند و اجبارا" تولیدات انها بهتر ازاین نمی تواند باشد

الان افراد ان دو جناح مانند کارگزاران و دنا و جمنا و.موتلفه و.... انتخابات هم تمام شده هیچیک از انها نه دغدغه مردمی دارند و نه اسلامی همه انها  در حال مهره چنینی فقط برای خود  و افراد شان هستند

#بوسجین

# مطلب از وبلاگ ستاره سهیل 701بوسجین

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت: 6:40