بوسجین : استعمار با استبداد تفاوتی ندارد | بلاگ

بوسجین : استعمار با استبداد تفاوتی ندارد

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

استبداد و استعمار هریک لبه های فیچی هستند که حقوق حقه انسانها را می برند و نباید فرقی با هم داشته باشند و باید به هر دو انها مرگ باد گفت چرا که هر دو انسان را از تعالی باز می دارند و تضیع کننده حقوق انسانی هستند و نباید با توجه به یکی از دیگری غافل شویم و انقلاب مقدس این کشور ماهم در این راستا بوده است از مشروطیت تا کنون  مردم ما با این اهداف  مبارزه کرده اندو  اما  به علت غفلت از یکی از انها باز گرفتار شده اند و مبارزات انها به نتیجه دلخواه و مطلوب  منتهی نشده است اما امروزه انقدر غرق مسایل خارجی شده ایم که به فرموده رهبر  ظاهرا"  با نام نخبگان بیصیرت که بصیرت  مردم عادی هم از انها بیشتر است با نفوذ در مدیریت ها و مراکز تصمیم سازی با برنامه های مریض برای نظام تصمیم هایی می گیرند که نه تنها در شان نظام نیست بلکه هیچ بصیرتی هم در ان نبست که رهاورد انها فیش های حقوقی و رانت و زد و بند و گرو کشی و باند بازیو...... است که گسل های زیادی در اتحاد مردم ایجاد کرده و اراده انقلابی برای مبارزه با ان  هم نیست علیرغم شعار های انچنانی  اگر انقلابی هستیم و وفادار به ارمان شهدا نهیب ها و فریاد های رهبر انقلاب را جدی یگیریم و اگر توی این خط نیستیم ادعای وجدان اجتماعی هستیم و بر اساس ان احساس وظیفه کرده و وارد نقش افرینی در جامعه شده ایم باید زندگی و خواست مردم را جدی بگیریم و بامارک چسباندن  به مردم مانند مانند پوپوایست یا بیسواد و دل واپس و..... انها در در هزار توی بحث صد من یه غاز انها را به محاق نبریم و یاد بگیریم از مردمان و مدیران کشور هایی مانند کره و امثال ان که چگونه در مقابل خواسته های مردمشان  تسلیم می شوند  . به خواست انان احترام می گذارندچرا همه نظریات و حکومت داری برای زندگی مردم است درغیر ان صورت نهایت به استبدادی تبدیل می شود که باجگیری بیش نیست  وفرقی با استعمار نداشته  نهایت ان عقب انداختن یک جامعه از  حقوق خود و  از بالندگی خود است بر اساس ان هیچ فرقی بین ان مدیر ویزه خوار داخلی با یک مستشار استعماری خارجی نیست و باید با هر دو انها با شدت و حدت مبارزه کرد تا جامعه از انحطاط رها شود لذا این وظیفه همه مدعیان است وباید به هر گونه پلشتی و فساد . رانت و یزه خواری و.سرمایه گذاری های بی ثمرو......... با سرعت  مبارزه کرد امروزه فیش های حقوقی 20 میلیونی  و نحوه زسیدگی به ان با توجه به شرایط جامعه که گروهی سعی دارند  ان راعادی کنند در شان نظام ارزشی ما نیست و....... و باید با اقدام انقلابی با انها برخورد شود اگر دولت قصور می کند پی ان  نیست پس ان مدعی العموم ها  بازرسی ها و کشق جرم هاکجا هستند و چرا رسیدگی نمی کنندویاکند است و در نظر داشته باشیم که اگر این روند ادامه یابد  جبرا"به استبدادی منتهی که تفاوتی با استعمار نداشته و تمام دستاوردهای ملتی که عمری برای ان خون دل خورده و حسرت داشته هایی که می توانستند داشته باشند ولی بخاطر انقلاب از ان گذشتند به باد می رود از خواب بیدار شویم ای مذهبی ها ای انقلابی ها ای روشنفکران که فردا دیر می شود و بصیرت را سر لوحه اقدامات خود کنیم تا جامعه خود را از کزی ها که خطر افرین است نجات دهیم

#بوسجین

# مطلب از وبلاگ ستاره سهیل 701بوسجین

...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : يکشنبه 28 آذر 1395 ساعت: 16:44