بوسجین :تعاملی در مفهوم "جریان غیر انقلابی درون نظام | بلاگ

بوسجین :تعاملی در مفهوم "جریان غیر انقلابی درون نظام

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

 

سال گذشته رهبر معظم انقلاب از ضرورت مقابله با "جریان غیر انقلابی درون نظام" سخن گفتند. در سطور آتی تلاش خواهم کرد که در حد بضاعت خود این مفهوم را واکاوی نمایم:

صاحب این قلم "جریان غیرانقلابی درون نظام" را به مثابه جریانی می فهمد که نسبتی با آرمانهای انقلاب اسلامی نداشته و در عین حال در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی نیز صاحب مناصب است.
در این رابطه ذکر دو نکته لازم است:

اولا این پدیده، موجودیتی "جریانی" دارد؛ یعنی دارای سابقه و هویت سیاسی، شبکه سازمانی، نقشه راه و هدف گذاری منسجم است و به صورت موضعی یا فردی تعریف نمیشود و بر همین مبنا حضور این "جریان" در پارادایم "نفوذ" قابل تحلیل نیست.

ثانیا مفهوم "غیرانقلابی" را نباید صرفا به "غربگرایی" و "استقلال ستیزی" و "وابسته گرایی" محدود کرد. این درست است که مهمترین نمود بیرونی "جریانهای غیرانقلابی" در رویکردهای "غربگرایانه" بروز و ظهور می یابند اما تحدید مفهوم "غیرانقلابی" به "غربگرایی" غفلت از مفهوم اصیل انقلاب است.
در این چارچوب باید مفاهیمی چون توجه همه جانبه به عدالت و آزادی، رعایت حقوق مردم و پیاده سازی بدون تنازل قانون اساسی را نیز در کنار استقلال طلبی و استکبارستیزی بعنوان کنش انقلابی لحاظ نماییم؛ چه بسا جریانهایی بر طبل استقلال طلبی و استکبارستیزی بکوبند اما مطلقا توجهی به عدالت و آزادی و حقوق مردم و قانون اساسی نداشته باشند که در این صورت حتما باید این قبیل جریانها را نیز در ردیف "جریانهای غیر انقلابی" قلمداد نمود.
در مقابل این پدیده، جریان انقلابی، جریانی است که به صورت توامان، متعادل و پایدار، استقلال، آزادی و حقوق مردم در بستر قانون اساسی که بالاترین سند برآمده از انقلاب اسلامی ایران و میثاق ملی ایرانیان است را به عنوان تابلوی راهنمای کنشگری انقلابی خود انتخاب میکند.

🔸"جریان غیرانقلابی درون نظام" را فقط در "غربگرایان" محدود نکنیم و بدانیم که "متحجرین" و "انقلابی نمایانی" که با عدالت و آزادی و حقوق مردم سر سازگاری ندارند نیز در ردیف جریانهای غیرانقلابی دسته بندی میشوند.

#بوسجین

# مطلب از وبلاگ ستاره سهیل 701بوسجین

...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : يکشنبه 28 آذر 1395 ساعت: 16:44