بوسجین : سلطه و غارت | بلاگ

بوسجین : سلطه و غارت

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

سلطه و غارت از هر دیدگاه و زاویه ای چه بعد داخلی و چه بعد خارجی باید با مخالفت انسانهای اگاه . با وجدان و مکتبی و صاحب عقیده و نظر قرار گیرد چون هر دو در یک راستا فرار دارد یعنی محرومییت انسانها ی دیگر برای تامین گروه خاص است و ایجاد کننده فاصله طبقاتی که پیامدهای ان فقر و اعتیاد و بیکاری و جرم و جنایت و فساد و....... ذز میان انان است که امال هیج مکتب و دین و عقیده انسانی تیست بر اساس این بنیانکذاران این شیوه اقتصادی غارتکرانه و بدون نظارت و کنترل و رانت و کیرندکان فیش حقوقی انچنانی نه تنها سرمایه های نظام نیستند بلکه جنابت کاران ضد انسان هستند که به دنبال تخریب جامعه انسانی بلکه کشندکان عدالت خداوندی هستند...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 24 مهر 1395 ساعت: 10:36