بوسجین : این تحصیل کردگان به اصطلاح رو شنفکر دنیا را به کجا می کشانند | بلاگ

بوسجین : این تحصیل کردگان به اصطلاح رو شنفکر دنیا را به کجا می کشانند

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

من تعجب می کنم از این جاهلیت مدرن دنیای امروزخصوصا" سیاست مداران و روشنفکران و سازمان های یین المللی و حقوق بشری که اکثرا" تحصیل کرده هستند در حهل مرکب غلتیده اند و وجدان و انسانیت را به مسلخ کشانده و به رقتاره های ضد تمدنی و ویرانگر  روی اورده اند اما در ظاهر ادعای زوشنفکری در می اورند  و هر فگر مردم گرایانه را هم با برچسب  پوپولیسم  تامیده ان را محکوم می کننداینان اعتراقات عملی و همچنین زبانی امریکا را حتی در کارزار انتخاباتی امریکا  در مورد حمایت از تروریست  رامی شنوند و استاد به این محکمی را دارند اما هیچ کدام اقدام به محکومیت ان نمی کنند انگار که در مذهب و مکتب انان مبنای تشخیص حق از باطل  مانند روم فدیم داشتن قدرت است هر کس قدرت داشت او مظهر حق است ایا می توان به اینها برای کاهش الام و درد های انسانیت امید بست اینها حتی یک اقدام حتی غلط و جنایت بار انها را با هزار تعریف و تمجید مانند طوطیان دست اموز در رسانه ها به خورد مردم پمپ پاز می کتتد و افکار مردم را با بمب باران فکری مسموم می کنند و تمدن انسانی را به نابودی می کشانند ایا این جاهلیت مدرن نیست

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : شنبه 24 مهر 1395 ساعت: 10:36