بوسجین : برنامه های کشور سیستمی نیست | بلاگ

بوسجین : برنامه های کشور سیستمی نیست

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

این مسئولین یا برنامه ریزان  و قانون گذاران و مجریان و ارائه کنندگان طرح ولایحه به خصوص از از دو کمپانی اصول گرایی و اصلاح طلبی قدرت و ثروت30 سال تمام مناسب و پست ها را اشغال کرده اند و خودشان یا بی سوادند ویا بر اساس منافع باندی و گروهی طوری برای اداره کشوز یزنامه ریزی که  در تمام ارگان های کشور غده  های به صورت توده های سرطانی ایچاد کرده اندکه هر کدام مستقل به طور انگل وار به خیات تخریبی خود ادامه می دهند مثلا" برای رضایت و مانور تجمل باند خود در بخث فیش حقوقی راه سو. استفاده و ویره خواری با ایجاد دریچه های نفوذ در طرح و لایحه قرار داده اند و بعد از اینکه گند کار در می اید . مردم متوجه همه کیر شدن ان می شوند ان را صورت مسئله چدید و غلط به قکر ماست مالی ناشیانه و یا........ به فکر تثبیت ان روش ناصواب  با بالا بردن 7و یا 6 برابر کف  که  می شد در حدود 5 میلیون یک دفعه بالای 20 میلیون در می اورد تا با ان با کاستن  امار اسمی تعداد ویره خواران سفره انقلاب هم ویره خواری قانونی انها تثبیت کنند و هم اقکار عمومی را فریب دهند و انان مدیرانی که انقلاب و ارمانها و ارزش ها و خون های ریخته شده به جهت ان را مظلوم واقع کرده اند پاک دست نشان دهند و یابا ان ویزه خواری و حمایت از ان بیکاری و یا حقوق خداقلی را برای شاغلین در نظر می گیرند انهم در زمانی بیشترین بودچه صرف امور جاری  همان ویزه خواری می شود  که نشان از ان دارد ان حداقل بگیران را در این جامعه انقلابی  رابه سوی مفاسد  ماننداعتیاد و قاچاق و......... به طور سیستماتیک هدایت می کنند و برای خل ان روش معیوب دیگری را ایجاد می کنند مانند روش انتظامی که خود هزینه دیگری را بر جامعه تحمیل می کنند بدون اینکه  نتیجه زیادی داشته باشدچرا که ان با عقلاتیت پشتیبانی نمی شود و همین ناتوانان پر مدعا برای کسانی که نماینده مردم می باشند و با حمایت مردمی به حاکمیت راه می بتیند هزاران معرکه و الفاب و تهمت های تاروا را بوحود می اورند و ختی گند کاری 30 یاله خود را به گردن ان می اندازند تا او را از حاکمیت بیرون کنند تا قدرت همبشه برای ویزه خواری در اختیار انان باشد تا سعره برای خوردن و ربودن انها همبشه پهن باشد

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : شنبه 17 مهر 1395 ساعت: 4:34