دو کمپانی فدرت و ثروت یعنی اصول گرایی و اصلاخ طلبی | بلاگ

دو کمپانی فدرت و ثروت یعنی اصول گرایی و اصلاخ طلبی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

دو کمپانی فدرت و ثروت  یعنی اصول گرایی و اصلاخ طلبی ببش 30 سال است که کشور عرصه تاخت و تاز خود قرار دادند و همواره با وعده های دروغین و فریب و دادن امید های واهی به مردم نشان دادند که اینان به غیر باند و گروه خود و فامیل و خویشاندوان خود به مسئله ای بنام ملت و کشور اصلا" توجهی نداشته اندفراز و فرود ها و های و هوی و قعالیت انانرا  اگر نموداری ترسیم کنیم موید ان می باشد و اگر در ان نمودار مردم و انان را بررسی کنیم در ان سر بلندی و عزت و وفاداری و غیرت از ان ملت بوده و شکست و ناکامی و سر افکندگی مربوط به ان دو طیف می باشدنمونه های ان که در حافظه تاریخی ملت ثبت شده خامی و ناکار امدی در فرارداد الجزایر در ازادی گروگانهای امریکایی - پایان چنک و نحوه پذیرش قطعنامه 598 که امام از ان به جام زهر یاد کرد -فتنه 88 - برجام نا فرچام و قرارداد های نفتی و عضویت ایران درfatfو اوضاع اداری و فرهنگی و اقتصادی دلالی و رفاقتی کشور طلاق وبیکاری و اعتیاد و فاصله طبفاتی و....... عدم توان عملیاتی کردن ارمانها انفلاب و ارزش های مذهبی و مکتبی  شیعه و به خاطر ان گرایش به لیبرالیسم و هضم شدن در سلطه جهانی  همه و همه نشان از از سیکل معیوب و نا توانی  فکری و عملیاتی تک تک این اقابون دو کمپانی می باشد تازه به چای شرمساری و خچالت از زمین و زمان طلبکارند با گرفتن حقوق های انچنانی و رانت و.......دست پیش می گیرند تا پس نیفتند و تمام ان ناکار امدی را هم سی ساله خود را  سر دولت 8 ساله احمدی نزاد شکستند و فکر کردند که مردم هالو هستندو با توهین به شعور تاریخی مردم به طنازی و طلب کاری خود ادامه دادند فکر می کنند همراهی مردم با انان است در صورتی که مردم به خاطر ارمانها و ارزش ها و رهبری و نظام انها را تا کنون تحمل کرده اند که غافلند تحمل مردم هم حدی دارد اما مردم از انقلاب تا جنگ و از ان تا فتنه   88 از ان تا تحمل این ناکار امدی ها و بی مغزی ها و منافع شحصی نگری ها و نبدیل ارمان به سفره غارت ان کارنامه ان طنازان ویزه خوار است و این کارنامه مردم که با اینکه به انها نامحرم و توده عوام و پوپولبست و......  گفتند ولی انان در بصیرت و تعهد و  احساس مسئولیت دین شناسی و ارمان گرایی  و وطن دوستی از ان طیقه پر مدعا سر بلند تر می باشند

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 9 مهر 1395 ساعت: 8:21